Zapisy

W celu zgłoszenia Dziecka prosimy o uzupełnienie karty zapisu Dziecka do żłobka (dostępna na stronie bądź w placówce), następnie podpisujemy umowę.

 

Warunkiem zapisu Dziecka jest wpłacenie bezzwrotnej kwoty wpisowego 350 zł w terminie do 3 dni od momentu podpisania umowy. Każdy następny rok szkolny: 250 zł.

 

Następnie wpłaty czesnego wraz z wyżywieniem należy opłacać do 5 dnia każdego miesiąca z góry, a za zgłoszone nieobecności odliczamy kwotę w następnym miesiącu.

 

POBIERZ KARTĘ ZAPISU

 

 

Wpisowe:

Opłata wpisowa obejmuje proces rekrutacyjny, wyprawkę plastyczną podczas całego pobytu dziecka, pościel (praną przez nas w specjalnych środkach do pielęgnacji Małych Dzieci), śliniak, nocniczek, ubezpieczenie.

 

Czesne 640 zł, już pomniejszone o poniższe dotacje:

 

-100 zł dotacja Maluch + (12 m-cy w roku)

-1,70 zł * godzina dziecka w placówce, nie więcej jak 10 h dziennie (ok 350zł miesięcznie) dotacja z UM

 

 

Płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca (pomniejszone o powyższe dotacje):

 

690 zł - cały dzień (według ustawy max. 10 h dziennie).

Istnieje możliwość za dodatkową opłatą 90 zł miesięcznie, aby dziecko korzystało z pieluch Pampers zakupionych przez nas.

 

640 zł - do 8h dziennie (do godziny 15.00)

 

590 zł – do 5h dziennie (do godziny 12.00)

 

Opcjonalnie (po wcześniejszym ustaleniu) jest możliwa opieka nocna i weekendowa.

 

Oferujemy także pakiety godzin pojedynczych w cenie 15 zł/h.

 

Wyżywienie:

Opłata za pełne wyżywienie (3 posiłki) 15 zł. Za zgłoszone nieobecności w danym dniu opłata zostaje pomniejszona w następnym okresie rozliczeniowym.

 

Zniżki dla rodzeństwa!!!

ustalane indywidualnie przy zapisie kolejnego Dziecka

 

 

Dane do przelewu:

First Step

ul. Beskidzka 4c

30-622 Kraków

 

mBank 79 1140 2004 0000 3402 7647 3480

 

W tytule: imię i nazwisko Dziecka, miesiąc

 

FIRST STEP Przedszkole Anglojęzyczne i Żłobek

ul. Beskidzka 4c

30-622 Kraków

 

Tel. +48 732 700 031

biuro@first-step.com.pl