Żłobek

Nasz żłobek mieści się w Krakowie w okolicach Bonarki na Woli Duchackiej.

Serdecznie zapraszamy Dzieci w wieku 6-36 miesięcy przez cały rok w dni robocze w godzinach 7.15-17.30.

 

Dysponujemy miejscami w dwóch, niedługo trzech grupach wiekowych - ok. 12-14 Dzieci w grupie.

 

Kameralne grupy pozwalają otoczyć lepszą opieką Maluszki, a Dzieciom starszym ułatwiają zabawę i uczestnictwo w zajęciach pod profesjonalną opieką wykwalifikowanego personelu.

Wspomagamy codzienny rozwój emocjonalny i fizyczny Dziecka.

 

Otaczamy Maluszki jak najlepszą troską. Stopniowo wdrażamy nowe zdolności u Dzieci, aby pomóc im przyjemnie współuczestniczyć w grupie rówieśniczej.

 

Bardzo istotny dla nas jest jak najlepszy przepływ informacji między Rodzicami/Opiekunami a ciociami, aby Nasi Podopieczni mieli zapewnione warunki jak najbardziej zbliżone do domowych, a czas spędzony w First Step był jak najprzyjemniejszy i wspierający rozwój dziecka pod wieloma aspektami.

 

U nas Dzieci nie mają mnóstwa zajęć dodatkowych, gdyż odpowiednio kierowana zabawa w wieku żłobkowym jest najlepszym wspomaganiem rozwoju. Kierujemy się tu zasadą M. Montessori: „Pomóż mi samemu to zrobić". Dla tak małego Dziecka nowe środowisko jest wystarczającym wyzwaniem i nie ma już potrzeby dodatkowo obciążać go ciasno ułożonym harmonogramem zajęć dodatkowych. Musimy zostawić Dziecku także czas na „swobodne poznawanie świata” poprzez zabawę zainspirowaną przez samego Maluszka.

 

Staramy się, aby podczas całodniowego pobytu w żłobku każde z dzieci miało choć krótką drzemkę. Dla tak małych Dzieci jest potrzebna chwila wyciszenia, odpoczynku i regeneracji sił przed dalszą zabawą.

 

Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie z Państwa strony.

 

W RAMACH CZESNEGO:

 

 • zapewniamy opiekę nad dzieckiem 7.15-17.45,
 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wychowawców,
 • zapewniamy opiekę psychologa, logopedy,
 • razem śpiewamy, tańczymy, gimnastykujemy się, aby jak najlepiej rozwijać dużą motorykę,
 • uczymy się piosenek, wierszyków, rymowanek,
 • mamy zajęcia plastyczne: rysujemy, malujemy, lepimy z różnych mas, aby wspomóc rozwój małej motoryki,
 • staramy się jak najwięcej czytać, co pobudza dziecięcą wyobraźnię i rozwija znajomość słownictwa,
 • codzienne używamy zwrotów w języku angielskim,
 • uczymy samodzielności i podstaw higieny – staramy się pomóc Państwu w odpieluchowaniu,
 • staramy się wraz z Państwem wypracować wspólny harmonogram dnia w domu i żłobku, co pomaga w szybszej adaptacji Dziecka w First Step,
 • staramy się jak najwięcej przebywać z Dziećmi w ogródku, a ze starszymi Dziećmi wychodzimy na dalsze spacery.

FIRST STEP Przedszkole Anglojęzyczne i Żłobek

ul. Beskidzka 4c

30-622 Kraków

 

Tel. +48 732 700 031

biuro@first-step.com.pl