}

Pn – Pt 7:15 – 17:00

Patrycja Myrda

Nazywam się Patrycja i jestem nauczycielem języka angielskiego. Studia pierwszego stopnia na wydziale filologii angielskiej ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Aktualnie jestem w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Do moich zainteresowań należą dydaktyka i metodologia nauczania języków obcych, nowoczesne metody wykorzystywane w nauczaniu języka angielskiego, zintegrowane kształcenie językowo przedmiotowe (CLIL) oraz zagadnienia związane z dwujęzycznością zamierzoną u dzieci na etapie wychowania przedszkolnego (jest to również temat mojej pracy magisterskiej).

Jestem zwolennikiem pozytywnej dyscypliny oraz budowania zdrowych relacji z podopiecznymi. Korzystam z różnorakich źródeł przekazu gdyż wpływa to pozytywnie na proces przyswajania języka. Na moich zajęciach nie brakuje tańca, śpiewu, arts and crafts, czytania i ćwiczeń ukierunkowanych na przystosowywanie aparatu mowy do poprawnego wymawiania fonemów w języku angielskim. Jest również oczywiście dużo dobrej zabawy, ruchu i uśmiechu.

 

English version:

My name is Patrycja and I teach English. I got my Bachelor’s Degree in English Philology at the Pedagogical University in Kraków. Currently, I study English at an MA level at the Jagiellonian University. My interests consist of didactics and methodology of foreign language teaching, content and language integrated learning (CLIL) and the issue of intentional bilingualism in children on the preschool level (which also is the topic of my MA dissertation).

In my teaching I subscribe to the positive discipline method and I believe in creating healthy bonds with the pupils. I try to use varied input practices such as dance, singing, arts and crafts, reading comprehension and pronunciation practice, everything accompanied by a positive attitude and for the sake of having fun.