}

Pn – Pt 7:15 – 17:00

Żłobek

Nasz żłobek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-36 miesięcy, a rekrutacja trwa przez cały rok.

Dysponujemy miejscami w dwóch, niedługo trzech grupach wiekowych – ok. 12-14 Dzieci w grupie.

Opiekę zapewniamy w godzinach 7.15 do 17.00. Aby wspomóc rozwój dziecka prowadzimy mnóstwo zajęć plastycznych, zabaw na świeżym powietrzu czy też codzienne czytanie, które pobudza wyobraźnię dziecka jak i pozwala przyswoić nowo poznane słowa.

Uczymy samodzielności oraz podstaw higieny.

W Ramach czesnego zapewniamy :

 • zapewniamy opiekę nad dzieckiem 7.15-17.45,
 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wychowawców,
 • zapewniamy opiekę psychologa, logopedy,
 • razem śpiewamy, tańczymy, gimnastykujemy się, aby jak najlepiej rozwijać dużą motorykę,
 • uczymy się piosenek, wierszyków, rymowanek,
 • mamy zajęcia plastyczne: rysujemy, malujemy, lepimy z różnych mas, aby wspomóc rozwój małej motoryki,
 • staramy się jak najwięcej czytać, co pobudza dziecięcą wyobraźnię i rozwija znajomość słownictwa,
 • codzienne używamy zwrotów w języku angielskim,
 • uczymy samodzielności i podstaw higieny – staramy się pomóc Państwu w odpieluchowaniu,
 • staramy się wraz z Państwem wypracować wspólny harmonogram dnia w domu i żłobku, co pomaga w szybszej adaptacji Dziecka w First Step,
 • staramy się jak najwięcej przebywać z Dziećmi w ogródku, a ze starszymi Dziećmi wychodzimy na dalsze spacery.

Wspomagamy codzienny rozwój emocjonalny i fizyczny Dziecka.

Otaczamy Maluszki jak najlepszą troską. Stopniowo wdrażamy nowe zdolności u Dzieci, aby pomóc im przyjemnie współuczestniczyć w grupie rówieśniczej.

Bardzo istotny dla nas jest jak najlepszy przepływ informacji między Rodzicami/Opiekunami a ciociami, aby Nasi Podopieczni mieli zapewnione warunki jak najbardziej zbliżone do domowych, a czas spędzony w First Step był jak najprzyjemniejszy i wspierający rozwój dziecka pod wieloma aspektami.

U nas Dzieci nie mają mnóstwa zajęć dodatkowych, gdyż odpowiednio kierowana zabawa w wieku żłobkowym jest najlepszym wspomaganiem rozwoju. Kierujemy się tu zasadą M. Montessori: „Pomóż mi samemu to zrobić”. Dla tak małego Dziecka nowe środowisko jest wystarczającym wyzwaniem i nie ma już potrzeby dodatkowo obciążać go ciasno ułożonym harmonogramem zajęć dodatkowych. Musimy zostawić Dziecku także czas na „swobodne poznawanie świata” poprzez zabawę zainspirowaną przez samego Maluszka.

Staramy się, aby podczas całodniowego pobytu w żłobku każde z dzieci miało choć krótką drzemkę. Dla tak małych Dzieci jest potrzebna chwila wyciszenia, odpoczynku i regeneracji sił przed dalszą zabawą.

Jesteśmy otwarci na pomysły i sugestie z Państwa strony.